Schwarzenberský plavební kanál
Myšlenka spojení vodních cest Vltavy a Dunaje původně vznikla dříve, než na návrhu velkolepého vodního díla začal
pracovat schwarzenberský lesní inženýr Josef Rosenauer. Touto myšlenkou se zabývali stavitelé již v dobách Karla IV. a největší překážkou v cestě stálo rozvodí tvořené hlavním šumavským hřebenem.
Na projektu schváleném v roce 1779, jehož realizace byla započata až v roce 1789 (využívajíce ukončení výhradního práva plavby dřeva v povodí Mühlu uděleného pasovskému biskupství) započal Josef Rosenauer pracovat již v roce 1775.
Tisícovka najatých dělníků během prvních dvou let vystavěla první, tzv. "starý kanál" vedoucí od Jezerního potoka vytékajícího z Plešného jezera (na tomto místě je vybudovaná kaplička nesoucí název Rosenauerova) až k ústí Světelského potoka do Mühlu. Od roku 1793 byla započata plavba a zároveň kanál prodloužen až dosáhl Jeleního potoka.
Rosenauerova nádržka
Ústí Světlovodkého potoka - počátek vodního díla
Ústí Stockého potoka
Rosenauerova nádržka
Pro nutnost nejprve zhodnotit vynaložené náklady na stavbu "starého kanálu" bylo prozatím od další výstavby upuštěno, zdokonalování stávající trasy však pokračovalo dále. Za připomenutí stojí přemostění Koňského potoka zprvu dřevěným korytem a od roku 1805 mostem čítajícím 345 metrů délky a 7 metrů výšky se sypanými náspy, dále pak vyzdění koryta v bahnitém úseku na Oslím luhu, či nádrží na oddělení splavovaného písku z koryta kanálu.
Výstavba druhé části plavebního kanálu, tzv. "nový kanál" byla započata až 17 let po smrti Josefa Rosenauera. Od Jeleního potoka byl však oproti původně navrženému 19 kilometrovému oblouku po vrstevnici nakonec prokopán tunel dlouhý 419 metrů, široký 2,6 a vysoký 2,8 metrů. Stavba tunelu trvala celé 2 roky. Na spodním konci (nyní v obci Jelení ) je tunel zakončen novorenesančním žulovým portálem (uvnitř tunelu je kvádr s vytesaným monogramem A.J. a letopočtem 1838 - památka na návštěvu Adolfa Josefa Schwarzenberka, tehdy teprve šestiletého), na horním konci je tunel uzavřen portálem v novogotickém slohu. Na spodním portálu je vytesán letopočet 1823, který je letopočtem dokončení celého díla.
Plavební kanál od ústí Světelského potoka do Mühlu až po Rosenauerovu nádržku a vtok Světlovodského potoka do kanálu, kde je od roku 1928 pomník věnovaný staviteli Rosenauerovi, měří celých 51 kilometrů.
V celé délce byl kanál používán až do roku 1916, poté již pouze v některých úsecích, především na želnavském smyku. Provoz na Schvarzenberském kanále byl zcela ukončen v roce 1962.

Kamenný mostek u ústí  Stockého potoka do kanálu Schwarzenberský kanál nad Jelenim I toto je současnost významného vodního díla Horní portál tunelu Spodní portál tunelu V památku návštěvy knížete Schwarzenberka Nádržka v obci Jelení Schwarzenberský kanál v obci Jelení Pohled do kraje pod obcí Jelení Rosenauerova kaple Regulace přítoku Jezerního potoka u Rosenauerovy kaple Regulace přítoku Jezerního potoka u Rosenauerovy kaple Jezerní smyk Přemostění Koňského potoka Koňský potok Kapradina na břehu Koňského potoka Podzim v odraze kanálu Nad Novou Pecí Kaplička nad Novou Pecí

Fotogalerie obsahuje fotografie z tzv. "nového kanálu" a z části "starého kanálu" až po Novou Pec.

 

 

Obsah stránky připravil: Jiří Vopěnka
Autor fotografií: Jiří Vopěnka
Stránku pro internet připravil: Jiří Vopěnka

 

 


Návrat na Vopinovy stránky Šumavy

Vopinovy stránky Šumavy

 

Návrat na stránky ABC Šumava

ABC Šumava - vše co chcete a potřebujete vědět      ŠumavaNet.CZ - informační server

Regionální informační server ŠumavaNet.CZ

 

 

vopinweb@  prezentace   -    Schwarzenberský plavební kanál
Vopinovy stránky Šumavy, kontaktní osoba: Jiří Vopěnka
Telefon: +420 233 322 360, E-mail:
vopin@sumavanet.cz

[CNW:Counter]